Historie

METAMORFOSES

Een geschiedenis van het Gymnasium Celeanum
Op 28 november 1930 trok een groep leerlingen, oud-leerlingen, leraren met rector en curatoren in optocht van het Gymnasium in de Goudsteeg naar een nieuwe school aan de Veerallee. Met enige weemoed lieten zij het oude onderkomen -en een eeuwenlange traditie- achter zich. Maar het nieuwe, ruime en moderne schoolgebouw lokte.
Ruim zeventig jaar lang zou het Gymnasium Celeanum, zoals de school in 1931 officieel ging heten, voor leerlingen uit Zwolle en verre omgeving een belangrijke basis leggen voor hun verdere leven. In de zomer van 2002 werd echter ook het gebouw uit 1930 verlaten en vond de school een nieuw onderkomen aan de Zoom, in de noordelijke stadswijk de Aa-landen.
Het boek Metamorfoses. Een geschiedenis van het Gymnasium Celeanum vertelt in woord en beeld over bijna zeven eeuwen onderwijs in Zwolle: van de Latijnse School die omstreeks 1300 werd gesticht, tot en met het Gymnasium Celeanum anno 2003.
De metamorfoses van het onderwijs in het algemeen en van het Gymnasium Celeanum in het bijzonder vormen daarbij rode draden. Eerst passeren de eeuwen van de Latijnse School de revue. Tijdens het hoogtepunt van die periode, onder het rectoraat van de beroemde pedagoog Johan Cele (1377-1417), telde de school zo'n duizend leerlingen en had het onderwijs in de hoogste klassen een universitair karakter.
In de negentiende eeuw kende de school een moeizaam bestaan, tot in 1878 de officiŽle omzetting naar een Stedelijk Gymnasium plaatsvond. Behalve Griekse, Latijnse en Nederlandse taal- en letterkunde, aardrijkskunde, geschiedenis, wis- en natuurkunde, werd sindsdien ook scheikunde en natuurlijke historie onderwezen, maar de openbare promotie verdween. In 1909 werd de Zwolse Gymnasiasten Bond opgericht, die tot op de dag van vandaag een belangrijk bindend element voor oud-leerlingen vormt. Ook leraressen deden hun intrede en meisjes werden tot de school toegelaten, het leerlingenaantal nam toe, de school werd te klein en de overgang naar een nieuwe gebouw in 1930 was hiervan dan ook een logisch gevolg.
Daar, aan de Veerallee, met de Willemsvaart voor de deur, kwam de school tot grote bloei. Op die laatste fase vooral, tot en met de eerste maanden aan de Zoom, zal in het boek het accent liggen. Daarbij kon gebruik worden gemaakt van het archief van het Celeanum, dat berust in het Historisch Centrum Overijssel. Maar ook herinneringen en zo'n honderd foto's van vele generaties (oud-)leerlingen en anderen komen aan bod. Het zal dus gaan over lessen, leraren en leraressen, schoolkampen, Rome-reizen, uitwisselingen, de GOTA en andere sportactiviteiten, propaganda-avonden, het Gala, reŁnies, het Europees Jeugd Parlement en zoveel meer, waardoor op het Celeanum te Zwolle talloze generaties gymnasiasten werden gevormd en een onschatbare bagage meekregen voor de rest van hun leven.

Het boek is geschreven door de Zwolse historicus Wim Coster, op wiens naam een tiental boeken en een veelvoud daarvan aan andere publicaties staan. Het werd gepresenteerd op 9 mei 2003.